Završne žbuke

Alpina Expert Strukturputz

Alpina Expert Strukturputz

Alpina Expert Strukturputz

Strukturna žbuka na bazi umjetne smole za fasadne površine i kao završni sloj u povezanim sustavima za toplinsku izolaciju.

Pakiranje: 25 kg
Potrošnja: ovisno o veličini zrna
Granulacija: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm

Alpina Expert Strukturputz TI

ALPINA EXPERT STRUKTURPUTZ-STL


Alpina Expert Rillenputz

Alpina Expert Rillenputz

Alpina Expert Rillenputz

Strukturna žbuka žljebaste (vučene) strukture na bazi umjetne smole za fasadne površine te kao završni sloj u povezanim sustavima za toplinsku izolaciju.

Pakiranje: 25 kg
Potrošnja: 25 kg za ca. 8 – 10 m².
Granulacija: 2 mm

Alpina Expert Rillenputz TI

ALPINA EXPERT RILLENPUTZ-STL


Alpina Expert SISI putz

Alpina Expert SISI putz

Alpina Expert SISI putz

Strukturna žbuka vezana silikonskom smolom, s mineralnim svojstvima, služi za fasadne površine i kao završni sloj u povezanim sustavima za toplinsku izolaciju. Hidrofobna je i visoko difuzivna.

Pakiranje: 25 kg
Potrošnja: ca. 2,4 kg/m²

 Alpina Expert Thermo SISI Putz TI

ALPINA EXPERT THERMO SISI PUTZ STL