Kontakt

Centrala:
Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr

MB: 1265172
OIB: 38070425200
PDV identifikacijski broj HR38070425200.
VAT Nr. HR38070425200
Žiro račun: 2484008-1100565854 (RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Petrinjska 59, Zagreb)
IBAN: HR3724840081100565854
Tvrtka je upisana u trgovački registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080124157. Iznos temeljnog kapitala 10.500.000,00 u cijelosti uplaćen.
Direktorica: Verica Mazić

Distributivni centar Rijeka – Viškovo:
Saša Pilat
tel/fax: 051/257-290
mob: 099/634-9029
mail: pilat@caparol.hr; rijeka@caparol.hr
Radno vrijeme: pon – pet od 7:30 do 15:30

Distributivni centar Split – Dugopolje:
Vedran Miljević
mob: 099/3105-716
mail: miljevic@caparol.hr; split@caparol.hr

Marketing:
Marina Hlap
tel: 01/3324-800
mail: hlap@caparol.hr

 

Impresum